Distance ocelové typ D

Typ E 150-5-5-5_jako distance - web

Krok diagonály je cca 200 mm, diagonála je vždy ukončena na obou stranách distance na horní pásnici.

typD2

Technický popis:

Průměr horní pásnice D1

[mm]

4 ÷ 5 B500 A-G; B550 A-G
Průměr diagonály D2 [mm] 3 / 3,5 / 4 B500 A-G; B550 A-G
Průměr spodní pásnice D3 [mm] 3 / 3,5 / 4 B500 A-G; B550 A-G
Výška nosníku H [mm] 50 ÷ 340 ±5  
Šířka nosníku S [mm] 45 ÷ 95 ±5  
Délka nosníku L [m] 2  

 

Teoretická kritická vzpěrná síla na 2m distančního prvku 

 

Distance jsou dodávány na paletách do hmotnosti 2 500 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku, v místech tomu určených. Paleta je opatřena povětrnostně odolným štítkem.