Jednostran. výztuže typ P

Typ - p - 3 pasnice -D1-web

 

typ-p_awm_iko

Technický popis - fk-002-betonarska-ocel-zebirkova-b500a-b550a-108-87-kb_awm_iko

Průměr pásnic D1, D3, D4, D5 [mm] 5 ÷ 16 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Průměr příčných drátů D2 [mm] 4 ÷ 6 B500 A-G, B550 A-G
Počet pásnic     2/3/4  
Rozpětí pásnic   [mm] ≥ 100  
Vzdálenost příčných drátů V [mm] 50 ÷ 400  
Šířka nosníku S [mm] 100 ÷ 420  
Délka nosníku L [m] 0,98 ÷ 7,5  


Balení

Jednostranná příhradová výztuž je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem