Prostorové výztuže typ E

Typ E 150-5-5-5 - web_3

Krok diagonály je cca 200 mm, diagonála může být ukončena na obou stranách nosníku na spodní (horní) pásnici, a to při jakékoliv délce nosníku.

nahled-vyztuNAH

Technický popis - fk-002-betonarska-ocel-zebirkova-b500a-b550a-108-87-kb_awm_iko

Průměr horní pásnice D1 [mm] 5 ÷ 14 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Průměr diagonály D2 [mm] 5 ÷ 7 B500 A-G, B550 A-G
Průměr spodní pásnice D3 [mm] 5 ÷ 14 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Průměr spodní pásnice D4 [mm] 5 ÷ 14 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Výška nosníku H [mm] 70 ÷ 400 ±5  
Šířka nosníku S [mm] 70 ÷ 120 ±5  
Délka nosníku L [m] 1 ÷ 14  

 

Balení

Prostorová příhradová výztuž je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2 000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem.