Przestrzenne zbrojenia E

Typ E 150-5-5-5 - web_3

Krok diagonali wynosi ok. 200 mm, diagonala może być ukończona na obydwóch stronach nośnika na spodnim (gornim) pasie, przy jakiejkolwiek długości nośnika.

nahled-vyztuNAH

Opis techniczny - fk-002-betonarska-ocel-zebirkova-b500a-b550a-108-87-kb_awm_iko

Pas górny D1 [mm] 5 ÷ 14 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Diagonala D2 [mm] 5 ÷ 7 B500 A-G, B550 A-G
Pas dolny D3 [mm] 5 ÷ 14 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Pas dolny D4 [mm] 5 ÷ 14 B500A, B550A, B500 A-G, B550 A-G
Wysokość nośnika H [mm] 70 ÷ 400 ±5  
Szerokość nośnika S [mm] 70 ÷ 120 ±5  
Długość nośnika L [m] 1 ÷ 14  

 

Pakowanie

Przestrzenne zbrojenie kratowe jest pakowane w komplety manipulacyjne o wadze do 2 000 kg, które są przewiązane taśmami lub drutem do wiązania. Z towarem można manipulować tylko za pomocą środków mechanizacyjnych z możliwością zaczepienia całości na zawiesie w miejscach do tego przeznaczonych. Komplet manipulacyjny posiada tabliczkę odporną na odporną na złe warunki pogodowe.