Jednostranné výztuže typ P

Použití

Jednostranné výztuže typ P se používají jako výztuž do překladů nad okenní a dveřní otvory.

Certifikace

Normy

Balení

Jednostranná příhradová výztuž je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem.
Jednostranná výztuž typ P
Průměr pásnic D1, D3, D4, D5[mm]5 ÷ 16 B500A, B550A, B500A-G, B550A-G
Průměr příčných drátů D2[mm]4 ÷ 6 B500A-G, B550A-G
Počet pásnic 2 / 3 / 4
Rozpětí pásnic [mm]≥ 110
Vzdálenost příčných drátů V[mm]50 ÷ 400
Šířka nosníku S[mm]110 ÷ 400 Standard 172
Délka nosníku L[m]0,98 ÷ 7,5