Prostorové výztuže typ E

Použití

Prostorová výztuž typ E se používá do stropů, stropních trámců, filigránových stěn a desek. Od délky výztuže 1,75 m je možnost diagonálu ukončit na spodní pásnici.

Certifikace

Normy

Balení

Prostorová příhradová výztuž je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2 000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem.
Prostorové výztuže typ E
Průměr horní pásnice D1[mm]5 ÷ 14 B500A, B550A, B500A-G, B550A-G
Průměr diagonály D2[mm]4,6 ÷ 7 B500A-G, B550A-G
Průměr spodní pásnice D3[mm]5 ÷ 14 B500A, B550A
Průměr spodní pásniceD4[mm]5 ÷ 14 B500A, B550A
Výška nosníku H[mm]70 ÷ 400 ± 5
Šířka nosníku S[mm]70 ÷ 110 ± 5
Délka nosníku L[m]1 ÷ 14